Translate

Navigation

Hướng dẫn xem và tải về trọn Album ảnh


Để thuật tiện cho việc xem và tải về trọn Album ảnh  mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt qua trang 123link cho những bạn chưa biết. 
Bước 1: Xác nhận không phải người máy
Các bạn tích vào ô “Tôi không phải là người máy (số 1)” (nếu có xác nhận hình ảnh thì các bạn chọn đúng các hình ảnh gợi ý (số 2)), nếu hệ thống báo xác nhận thành công thì nút “Click here to continue” sẽ nổi lên nếu lỗi thì các bạn phải chọn lại các hình xác nhận.
Đến đây ta chọn vào ô “Click here to continue (số 3)” như hình dưới:
Bước 2: Chuyển sang link tải chính
Sau khi hoàn thành ở bước 1 các bạn chờ khoảng 6-7 giây, khi đếm ngược hoàn thành click vào nút Get Link web sẽ đưa bạn đến đường dẫn Album ảnh.

Hướng dẫn bằng video

Nếu không làm được hay có góp ý gì các bạn comment bên dưới nhé!
Chúc các bạn thành công!

2 comments: